Мы работаем над новым сайтом. Сайт находится здесь: beta.days4god.com

Свидетельства, книги, рассказы, для молодёжи

Владимир Гладкий, м.Глухів, Сумська область

Хочу поделиться свидетельством с десятилетнею предисторией. Примерно в 1996 году, на второй год после моего покаяния, я купил себе Библию. Мне сшили для неё кожаный чехол, и в то время это была самая ценная для меня вещь.
 
Однажды, когда я ехал троллейбусом на работу, у меня её украли. Мне было очень больно, поскольку в этой книге хранились все пророчества, сказанные мне, а также мои первые открытия. И теперь не без волнения вспоминаю, как со своими друзьями-братьями молился, чтобы ее вернули, а также просил Бога за того человека, которому попадёт в руки эта Библия.

Представьте мою радость, когда в эти рождественские праздники я отвечал на телефонный звонок мужчины, который просил у меня прощения за то, что более 10 лет назад украл мою Библию.
В то время он вышел из тюрьмы и, будучи наркоманом, зарабатывал воровством. Он не только попросил у меня прощения, но и рассказал, что теперь верующий, служит в центре реабилитации и уже давно ищет человека, у которого украл Библию.
 
Я верю, что Господь изменил мою некогда такую болезненную потерю на нынешнюю радость за спасённую душу.
 
*****

Господь змінив біль втрати на радість

Володимир Гладкий, м.Глухів, Сумська обл.

 


Хочу поділитися свідченням з десятилітньою передісторією. Приблизно у 1996 році, це другий рік після мого покаяння, я купив собі Біблію Геце. Мені пошили до неї шкіряний чохол, і у той час це була найцінніша для мене річ.

 

Одного разу, коли я їхав тролейбусом на роботу, в мене її вкрали. Мені було дуже боляче, оскільки в цій книзі зберігалися всі пророцтва, сказані мені, а також мої перші відкриття. І тепер не без хвилювання згадую, як зі своїми друзями-братами молився, щоб її повернули, а також просив Бога за ту людину, якій потрапить в руки ця Біблія.

Уявіть мою радість, коли в ці різдвяні свята я відповідав на телефонний дзвінок чоловіка, котрий просив у мене пробачення за те, що понад 10 років тому вкрав мою Біблію.

 

В той час він вийшов з тюрми і, будучи наркозалежним, заробляв злодійством. Він не тільки просив у мене пробачення, а й розповів, що тепер віруючий, служить у центрі реабілітації і вже довго шукає людину, в якої вкрав Біблію.

 

Я вірю, що Господь змінив мою колись таку болючу втрату на нинішню радість за спасенну душу.

 

 

 avatar
4 [Где?]
Cлава Богу, когда наши потери к нам так возвращаются! Но если даже и не возвращаются, но имеют плодотворные последствия, то всё равно, слава Господу! good
avatar
3 [Где?]
Божьи пути неисповедимы...
avatar
2 [Где?]
В БІБЛІЇ написано, щоб ми дякували Господу за все, що трапляється в житті кожного. Адже Господь в силі перетворити горе, втрату і печаль на радість, знахідку і надію на краще. Так і в цьому випадку було видно, що це було по волі Його. За все слава тільки Господу Богу!
avatar
1 [Где?]
SLAVA BOGY!
omForm">
avatar