Мы работаем над новым сайтом. Сайт находится здесь: beta.days4god.com
Вітаємо вас, брати і сестри
З Христа народженням святим!
Хай спів наш, музика
Впадуть букетом золотим
До ніг Народженого нині.
Ніч свята , ти така урочиста,
Не забула про тебе земля,
Крізь віки нам горить промениста
Неповторна, Різдвяна зоря.

Хилився хлів убого. Старі рипіли двері.
Далекий гомін міста лякливо повз у кут.
Свята сім’я над сином молилась по вечері.
Осли ліворуч ясел всі збилися у гурт.

Зоря на небі засіяла
У ніч надій і перемог.
Вона всім людям сповіщала
Що народивсь у яслах Бог.